Schoolgids 2019-2020

De schoolgids is een document waarin de visie, de werkwijze en de schoolregels van onze school staan beschreven. Het geeft een compleet beeld van hoe wij denken en handelen. De schoolgids wordt ieder jaar aangepast aan de actualiteit en nieuwe wetten en regels.

U kunt hier onze schoolgids downloaden. Wij wensen u veel plezier bij het lezen van onze gids.

Downloaden:

  pdf Schoolgids 2019 2020 (3.17 MB)