De ouders van De Sleutelbloem kunnen op een snelle manier geïnformeerd worden via ‘schoolapp’. Door deze Klasbord ouderapp te installeren op de smartphone kunnen ouders snel de laatste berichten ontvangen en nalezen, de agenda van evenementen raadplegen, de nieuwsbrief ontvangen en lezen en gesprekken met de leerkrachten inplannen. De naam van de app is Klasbord ouderapp. 
Hieronder leest u de berichten die op Klasbord geplaatst zijn.
Vrijwillige ouderbijdrage

Beste ouders/verzorgers,

Het volgen van het onderwijsprogramma is in het basisonderwijs gratis, het wordt door de overheid betaald. Daarentegen bekostigt de overheid niet de feesten en activiteiten die gevierd worden in de school. Bijvoorbeeld Sinterklaas, sportdag, afscheidsavond enz. Hiervoor wordt er een ouderbijdrage gevraagd. De activiteitencommissie organiseert, in nauwe samenwerking met de leerkrachten, de feesten en activiteiten. De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks, door de MR vastgesteld. De MR kan u desgewenst nader informeren over de besteding van de bijdrage per activiteit.

Voor het schooljaar 2023-2024 is de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op € 15,- De directie verantwoordt de inkomsten en uitgaven uit de ouderbijdrage jaarlijks aan de MR. 

De incasso van de ouderbijdrage van € 15,- zal begin oktober plaatsvinden middels Schoolkassa. U ontvangt hiervoor een e-mail met een link om online te betalen. 

Met vriendelijke groet,

Barbara Abbenhuis

Administratie

Ouders gezocht: uitnodiging startmiddag activiteitencommissie

Beste ouders en verzorgers,

Ik wil u hierbij informeren over de startbijeenkomst van de activiteitencommissie. Voor sommige ouders bekend en ook voor vele ouders nog onbekend.

Ook dit jaar willen we weer alle ouders van harte uitnodigen.

Ouders zijn belangrijk voor onze school. Men hoort wel eens zeggen: "Een basisschool kan niet functioneren zonder de hulp en steun van ouders." En eigenlijk is dat ook zo. 

De activiteitencommissie organiseert samen met ouders en leerkrachten verschillende activiteiten, die buiten het reguliere onderwijs en buiten het reguliere schoolbudget vallen. Dit zijn feestelijke activiteiten, zoals Sinterklaas en Kerst, de sportdag, een voorjaarsfeest, de avondvierdaagse en de schoolfotograaf.  

De school kan niet zonder de hulp van de ouders. De school is op zoek naar ouders die de activiteitencommissies willen gaan versterken. Daarnaast hebben we mogelijk ook nog ouders nodig die ons weer willen helpen met het schoonmaken van kleuterspeelgoed en luizenouders.


Vrijdag 29 september van 14.30 – 15.30 uur vindt er een startbijeenkomst plaats voor alle ouders en leerkrachten van de activiteitencommissies. Tijdens deze startbijeenkomst maken de ouders en leerkrachten kennis met elkaar. Daarnaast worden de eerste afspraken met elkaar gemaakt om elkaar te informeren over de taken van de commissie. We zorgen voor een lekker snackje en we zorgen voor kinderopvang.

Wilt u meer weten over onze activiteitencommissies, of wilt u zelf meehelpen en meedenken om onze activiteiten tot een succes te maken? U kunt zich opgeven voor de activiteitencommissie door zich in te schrijven voor de startbijeenkomst via Klasbord.

Tot vrijdag 29 september, we zijn dankbaar voor uw hulp en inzet.

Met vriendelijke groet,

Angelique de Vries
Melanie Clots
Daphne Tuin

Directie


Bericht van directie: Talentdag schooljaar 2023-2024

Beste ouders en verzorgers,

Hierbij willen wij u informeren over de Talentdag die na de zomervakantie gestart gaat worden.

De afgelopen 3 schooljaren hebben we intensief samengewerkt met vakdocenten voor dans, theater, techniek, ICT, beeldende vorming en judo. Deze vakdocenten hebben verspreid over de week lessen verzorgd in alle onderwijsteams.

We hebben ervaren dat de kinderen met veel plezier de lessen hebben gevolgd. Deze lessen zijn een mooie aanvulling in het onderwijs op basisvaardigheden. Reken-, lees- en spellingsonderwijs zijn basisvaardigheden waarvoor in de ochtend instructies worden gegeven door de leerkrachten. In de middag bieden we thematisch onderwijs aan. Dit zijn lessen aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, verkeer- en taalonderwijs die samengevoegd worden en aansluiten bij de thema's van de onderwijsteams. 

Volgend schooljaar gaan we de indeling van de week veranderen. Met als doel meer rust en duidelijkheid te krijgen in het onderwijsprogramma, minder lesonderbrekingen en tegelijk te onderzoeken of we op de woensdag met minder leerkrachten kunnen werken. 

De woensdag gaat volgend schooljaar een Talentdag worden. De dag wordt gevuld met vakdocenten en onderwijsondersteunend personeel. Minder leerkrachten zullen er op deze dag aanwezig zijn omdat de vakdocenten de lessen overnemen. Dat betekent dat de maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend gericht zijn op de basisvaardigheden en in de middag het thematisch werken. 

In onderwijsteam 1-2-3 wordt in de middag tijdens de Talentdag gewerkt met vakdocenten voor beeldende vorming en theater. In de ochtend wordt het reguliere programma gedraaid met leerkrachten. Op maandag hebben de kinderen van leerjaar 1-2 judo. Op vrijdag hebben de kinderen van leerjaar 1-2 bewegingsonderwijs van Carlein Redeker en leerjaar 3 heeft op donderdag bewegingsonderwijs (in de Kinheim).

In onderwijsteam 4-5 wordt tijdens de Talentdag gewerkt met vakdocenten voor muziekonderwijs, bewegingsonderwijs (in de Kinheim), dansonderwijs, ICT-onderwijs en thematisch werken.

In onderwijsteam 6-7-8 wordt tijdens de Talentdag gewerkt met vakdocenten voor theater, Engels, beeldende vorming, techniek- en bewegingsonderwijs.

Dit schooljaar hebben we alle voorbereidingen getroffen om volgend schooljaar te starten met de Talentdag. De directie is nauw betrokken geweest bij de invulling van de lesdagen. Zij hebben goed gekeken naar de verdeling van lesuren en afspraken gemaakt met alle vakdocenten. Het team is goed op de hoogte van de organisatie van de Talentdag. Als u nog vragen heeft over de Talentdag, dan kunt u terecht bij de leerkrachten van uw kind(eren).

Met vriendelijke groet,

Angelique de Vries

Melanie Clots

Daphne Tuin

Directie Kindcentrum De Sleutelbloem 


Bericht van directie: zonnebrand op school en een gratis fles zonnebrandlotion.

Beste ouders en verzorgers,

Ik wil u hierbij informeren over het gebruik van zonnebrand op school en een gratis fles zonnebrandlotion.

Het mooie schoolplein heeft ervoor gezorgd dat vele leerlingen tijdens en na schooltijd veel buiten spelen. We zijn blij met deze ontwikkeling. We zien veel plezier, ontspanning en vrolijkheid bij de kinderen. We hebben ons doel bereikt met het schoolplein. 

Het mooie weer en het zonnetje vraagt ons ook goed te beschermen tegen het zonlicht. Veel zonlicht heeft helaas een minder goed effect op onze gezondheid en op onze huid. Regelmatig smeren de leerkrachten de leerlingen in met zonnebrand. We willen stimuleren dat de kinderen ook zichzelf kunnen insmeren met zonnebrand, wat maakt dat we een dispenser op het kleuterplein en het midden- bovenbouw plaatsen met zonnebrandlotion. Op school wordt de kinderen verteld dat zij hier gebruik van mogen maken.

Daarnaast willen we iets extra's doen voor onze gezinnen. U kunt vanaf donderdag 8 juni een fles zonnebrandlotion gratis ophalen bij Barbara Abbenhuis (administratie). Een fles zonnebrandlotion voor uw kind (eren) die u mooi kunt gebruiken voor de zonnige weken en de zomervakantie die gaat komen. 

De school financiert deze flessen zonnebrandspray met een subsidie van de Gezonde School. We hebben 150 flessen. OP=OP

Met vriendelijke groet,

Angelique de Vries

Melanie Clots

Daphne Tuin

Directie Kindcentrum De Sleutelbloem 


Bericht van directie: het bedanken van ouders en verzorgers voor uw hulp

Beste ouders en verzorgers,

U wordt hierbij geïnformeerd over het ouderbedankmoment dit schooljaar.

Het team wil dit schooljaar alle ouders en verzorgers bedanken voor hun inzet en betrokkenheid. Want wat hebben vele ouders en verzorgers ons dit schooljaar geholpen!! Wat zijn we hier blij mee!! Het getuigt van betrokkenheid bij de school en iets extra's willen doen voor de school van uw kind(eren). Dank.

We hebben hulp gehad bij het dagelijks schoonmaken van het fruit, bij de begeleiding naar excursies, de ouders en verzorgers die geholpen hebben in een feestcommissie, ouders van de MR, ouders die naar de bibliotheek zijn geweest en nog veel meer.

Dit schooljaar willen we alle ouders bedanken met een fris zomers bedankje en daarvoor hebben we uw hulp nodig. Als u ons dit schooljaar heeft geholpen, wilt u dan uw naam en de naam van uw kind(eren) noteren in dit formulier? Dan kunnen wij ervoor zorgen dat iedereen een bedankje kan krijgen.

Geef u op voor vrijdag 19 mei!! Vragenlijst Ouderbedankje Sleutelbloem

Met vriendelijke groet,

Angelique de Vries

Daphne Tuin

Directie

Bericht van directie: De nieuwe schoolweek

Beste ouders en verzorgers,

U ontvangt hierbij een nieuwsbrief over 'De nieuwe schoolweek'.

Eerder dit schooljaar hebben wij u laten weten dat De Sleutelbloem een pilotschool is voor de nieuwe schoolweek. Gedurende dit schooljaar zijn we met de andere pilotscholen in gesprek gegaan over het onderwerp; oplossingen voor het behoud van goed onderwijs ondanks het tekort aan personeel.

Volgend schooljaar start de Sleutelbloem met een pilot dat past bij het teamgericht werken en het werken met onderwijsteams. Later dit schooljaar krijgt u hier meer informatie over wanneer we ook meer kunnen delen over de formatie.

Met vriendelijke groet,

Angelique de Vries

Daphne Tuin

Directie


Nieuwsbrief ouders De nieuwe schoolweek april 2023
Nederlandse taalles voor ouders van De Sleutelbloem

Language lessons for parents of De Sleutelbloem
Lekcje językowe dla rodziców De Sleutelbloem
De Sleutelbloem'in ebeveynleri için dil dersleri
دروس اللغة لأولياء الأمور من De Sleutelbloem

Google translate

Beste ouders en verzorgers,

Hierbij een bericht van Stichting Participatie Anderstaligen:

Wil jij ook beter Nederlands praten? Wil jij ook zelfstandig met een dokter praten?

Wil jij ook zelfstandig met de juf/meester over je kind praten? Wil jij ook in de winkel van alles kunnen vragen?

Wil jij ook met je Nederlandse buurvrouw een praatje maken?

Dit kan allemaal.

In een klein groepje op school Nederlands leren, samen met andere vaders of moeders van kinderen op school.

De lessen zijn gratis.

De les is 1 keer in de week als de kinderen op school zijn. Op De Sleutelbloem.

De les is op dinsdag van 8.30 uur tot 09.45 uur of van 10 uur tot 11.15 uur

Geef je op bij Esther Tromp, coördinator bij de Stichting Participatie Anderstaligen

Telefoon 06-44302225 of email: info@spa-ijmond.nl

Ouderkamer

Vorige keer was directeur Angelique de Vries in de Ouderkamer aanwezig. Angelique was er om allerlei vragen te beantwoorden die de ouders haar stelden. En natuurlijk ook om even gezellig koffie te drinken met de ouders.

Morgen kan men kennismaken met het Sociaal Team Beverwijk. Het Sociaal Team zal komende tijd vaker op de Sleutelbloem aanwezig zijn om vragen van ouders te beantwoorden waar ze zelf niet uitkomen. Vragen over geldzaken, welzijn, gezondheid, wonen, opvoeding en sociale contacten. Morgen zal het Sociaal Team daar meer over vertellen in de Ouderkamer.

U bent van harte welkom vanaf 08.30 tot ongeveer 10.00 uur.

Bericht van directie over gezonde lunch en minder afval op school

Beste ouders en verzorgers,

Ik wil uw aandacht vragen voor een gezonde lunch en minder afval op school.

Zoals u al eerder heeft gehoord, scheiden wij het afval op onze school. Met als doel om zo min mogelijk restafval over te houden. En tegelijk meer bewustwording van de hoeveelheid afval die we elke dag samen produceren.

We zien dat de kinderen hier goed mee om kunnen gaan en dat het scheiden van afval goed lukt op school.

Wel zien we nog regelmatig dat de kinderen pakjes drinken, plastic zakjes en verpakkingen mee naar school nemen voor de lunch. We willen u vragen om het drinken (water) in een beker of fles mee te geven en het broodje in een broodtrommel. Zo kunnen we het afval ook samen verminderen.

Wij stimuleren dat er water wordt gedronken in de ochtend bij het fruit en in de middag bij de lunch. De kinderen kunnen een gratis waterfles hiervoor krijgen. U kunt deze ophalen bij Barbara Abbenhuis (administratie).

In de ochtend krijgen de kinderen 5x in de week fruit van school. Dit wordt gefinancierd door het Jeugdeducatiefonds. In de middag nemen de kinderen zelf een lunch mee naar school. 

We willen u vragen om een gezonde lunch mee te geven naar school. Dat betekent geen chocoladecroissants, koeken in verpakking, stukken pizza, donuts en/of andere grote koeken of snoep. 

We stimuleren een gezonde lunch en tegelijk willen we ook dat er geen verschillen zijn tussen de leerlingen op school wat betreft de lunch. Niet elk kind krijgt een koek of een stuk pizza mee naar school. Dit zorgt in de groepen voor onrust.

In de groepen besteden we de komende tijd weer aandacht aan dit onderwerp. De Sleutelbloem stimuleert een gezonde lunch en gelijke kansen voor elk Sleutelbloemkind. Doet u mee?

Met vriendelijke groet,

Angelique de Vries

Daphne Tuin

Directeur Kindcentrum De Sleutelbloem


Ouderkamer

Vorige week vrijdag was de Ouderkamer wederom goed bezocht.

Ditmaal was Irene Steijn, verpleegkundige bij de GGD Kennemerland aanwezig om het een en ander te vertellen over wat de GGD nou eigenlijk doet voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Ze vertelde over het consultatiebureau, de schoolarts, voeding, slapen enzovoort. En ook hoe je als ouder in contact kunt komen met de GGD.

Aanstaande vrijdag is er weer een ouderkamer en dan komt Elly Broer van Socius Maatschappelijk Dienstverlening. Socius geeft ook diverse cursussen, waaronder de oudercursus Opvoeden en zo. Elly gaat daar meer over vertellen. Uiteraard kunnen de ouders vragen stellen.

U bent van harte welkom om aan te sluiten, ook als u er niet altijd bij kan zijn.

24 januari 2020
Klasbord
De school heeft een ‘schoolapp’
Lees meer
24 januari 2020
Thuiswerken tijdens coronacrisis
Thuiswerken tijden corona
Lees meer
24 januari 2020
Studiedagen
Studiedagen
Lees meer