De school heeft een goede samenwerking met de kinderopvang. In het gebouw van de school heeft Zoople Beverwijk een peuteropvang, Calimero. Vele leerlingen van de peuteropvang stromen door naar De Sleutelbloem. De school heeft overdrachtsgesprekken met de pedagogische leidsters en daarnaast streven we ernaar om meer gezamenlijk op te trekken in het onderwijs.
De school ervaart een positief effect op de tevredenheid en motivatie van de leerlingen en het team. De leerlingen worden meer betrokken bij het eigen leerproces en zijn meer eigenaarschap van hun ontwikkeling. Daarnaast zien we dat de leerlingen in hun kracht worden gezet en meer succeservaringen opdoen. Het team ervaart een intensievere samenwerking met de collega’s. Er wordt meer voldoening uit het werk gehaald en ook het team ervaart dat zij worden ingezet voor datgene waar zij talent voor hebben. De samenwerking levert open en transparante communicatie op.

Voor meer informatie over de Peuteropvang kunt u contact opnemen met Nel Evertman via 0251-300306 of kijk op de website Calimero .