Vakantierooster schooljaar 2022 - 2023 test


Herfstvakantie
17 oktober 2022 t/m 23 oktober 2022

Kerstvakantie
26 december 2022 t/m 8 januari 2023

Voorjaarsvakantie
27 februari 2023 t/m 5 maart 2023

Goede Vrijdag en 2e Paasdag
7 april 2023 t/m 10 april 2023

Meivakantie (incl. Koningsdag)
27 april 2023 t/m 7 mei 2023

Hemelvaart (en de dag erna)
18 mei 2023 en 19 mei 2023

Pinkstervakantie
29 mei 2023 tot en met 4 juni 2023

Zomervakantie
21 juli 2023 t/m 3 september 2023

Studiedagen:
Op de volgende dagen zijn de leerlingen vrij:
Maandag 24-10-22
Woensdag 18-01-23
Maandag 06-03-2023
Vrijdag 21-04-2023
Maandag 8-5-2023
Vrijdag 7-7-2023