Schooltijden

Voor het basisonderwijs geldt dat iedere school minimaal 7520 uren les moet geven, gerekend over acht schooljaren. De verdere inrichting van lestijd over de afzonderlijke leerjaren is door de wetgever vrijgelaten, de scholen kunnen hierover zelf beslissen. Alle scholen van Stichting Fedra geven 7680 uren les gedurende de acht schooljaren. In elk schooljaar, van groep 1 t/m 8, wordt 960 uur les gegeven. Per schoolweek zijn 25 lesuren ingeroosterd. Op Kindcentrum De Sleutelbloem krijgen de leerlingen iedere dag 5 uur les, van 08.30 tot 14.15 uur.

 

21 jul
03 sep
Zomervakantie
04 sep
Studiedag
Alle leerlingen zijn vrij
05 sep
1e schooldag
11 sep 14:15
15:00
Informatiemiddag voor OT 1-2-3 en OT 4-5
12 sep 14:15
15:00
Informatiemiddag voor OT 4-5 en OT 6-7-8
15 sep 14:15
15:00
Informatiemiddag voor OT 1-2-3 en OT 6-7-8
18 sep 14:30
18:00
Kennismakingsgesprekken
De ouders vertellen aan de leerkracht iets over hun kind
19 sep 14:30
18:00
Kennismakingsgesprekken
20 sep 14:30
18:00
Kennismakingsgesprekken
21 sep 14:30
18:00
Kennismakingsgesprekken
22 sep 14:30
18:00
Kennismakingsgesprekken
22 sep 14:30
18:00
Kennismakingsgesprekken
29 sep 14:30
15:30
Startmiddag activiteitencommissie
De activiteitencommissie organiseert samen met ouders en leerkrachten verschillende activiteiten, die buiten het reguliere onderwijs en buiten het reguliere schoolbudget vallen. Dit zijn feestelijke activiteiten, zoals Sinterklaas en Kerst, de sportdag, een voorjaarsfeest, de avondvierdaagse en de schoolfotograaf.