Schooltijden

Voor het basisonderwijs geldt dat iedere school minimaal 7520 uren les moet geven, gerekend over acht schooljaren. De verdere inrichting van lestijd over de afzonderlijke leerjaren is door de wetgever vrijgelaten, de scholen kunnen hierover zelf beslissen. Alle scholen van Stichting Fedra geven 7680 uren les gedurende de acht schooljaren. In elk schooljaar, van groep 1 t/m 8, wordt 960 uur les gegeven. Per schoolweek zijn 25 lesuren ingeroosterd. Op Kindcentrum De Sleutelbloem krijgen de leerlingen iedere dag 5 uur les, van 08.30 tot 14.15 uur.

 

03 jun
14 jun
Toetsweken
Gelieve in deze weken geen tandarts- of andere afspraken te maken tijdens schooltijd.
14 jun 14:15
16:00
Voorjaarsfeest
(was eerst gepland op 22-3 maar ging door weersomstandigheden niet door)
21 jun
Schoolreisje OT 1-2-3, OT 4-5, groep 6 en 7
24 jun 14:30
18:00
Oudergesprekken (portfolio en IEP)
OT 1-2-3 ouder en leerkracht OT 4-5 en OT 6-7 ouder, leerkracht en leerling
25 jun 14:30
18:00
Oudergesprekken (portfolio en IEP)
26 jun 14:30
18:00
Oudergesprekken (portfolio en IEP)
27 jun 14:30
18:00
Oudergesprekken (portfolio en IEP)
28 jun 14:30
18:00
Oudergesprekken (portfolio en IEP)