Schooltijden

Voor het basisonderwijs geldt dat iedere school minimaal 7520 uren les moet geven, gerekend over acht schooljaren. De verdere inrichting van lestijd over de afzonderlijke leerjaren is door de wetgever vrijgelaten, de scholen kunnen hierover zelf beslissen. Alle scholen van Stichting Fedra geven 7680 uren les gedurende de acht schooljaren. In elk schooljaar, van groep 1 t/m 8, wordt 960 uur les gegeven. Per schoolweek zijn 25 lesuren ingeroosterd. Op basisschool De Sleutelbloem krijgen de leerlingen iedere dag 5 uur les, van 08.30 tot 14.15 uur.

 

09 jul
22 aug
Zomervakantie
Van 9 juli tot en met 22 augustus
23 aug
Eerste schooldag
30 aug 14:30
03 sep 16:30
Kennismakingsgesprekken met nieuwe mentoren
na schooltijd
Deze module is niet correct geconfigureerd. Er is geen itemlist template ingevuld.
Sleutelplein