De leerkracht als drijvende kracht

Het team van Kindcentrum De Sleutelbloem bestaat uit leerkrachten, onderwijsassistenten, leraarondersteuners, een conciërge, een administratief medewerkster, een zorgcoördinator en een directeur. 

Daarnaast zijn er een aantal leerkrachten met een aanvullende opleiding voor een specialisme, zoals een dyslexie- en leesspecialist, meerdere hoogbegaadheidsspecialisten, meerdere gedragsspecialisten, specialist jonge kind, specialist Kanjertraining en Rots- en watertraining en meerdere specialisten onderwijsbeleid.

Ook zijn er leerkrachten die als coördinator aan de slag gaan met techniek- en cultuuronderwijs, het rekenonderwijs, ICT, groep 8 en het Voortgezet Onderwijs.

De Sleutelbloem huurt voor bewegingsonderwijs, techniekonderwijs en cultuuronderwijs (dans en theaterlessen) vakdocenten in bij externe partners. 

Sleutelplein