Door thematisch te werken wordt er een relatie gelegd met een onderwerp uit de maatschappij. We werken thematisch om betekenisvol onderwijs aan te bieden en het onderzoekend leren te stimuleren. Alle lessen wereldoriëntatie, techniekonderwijs en cultuureducatie worden verwerkt in een thema. De leerkrachten werken vakoverstijgend, hierdoor is er een betere samenhang tussen de vakgebieden.  

Het onderwijs in het onderwijsteam 1-2 wordt het gehele schooljaar thematisch aangeboden. Gedurende 6-8 weken wordt er gewerkt aan een thema. Het thema is in alle groepen gelijk. Hierdoor ontstaat er een verbondenheid tussen de groepen. We houden rekening met verschillende soorten thema’s:
- waarbij onderzoek en ontdekking centraal staat
- waarbij de fantasie gestimuleerd wordt
- waarbij ingegaan wordt op geschiedenis
- waarbij wordt aangesloten op de actualiteit (de wereld)
- waarbij drama en muziek centraal staan.

Op De Sleutelbloem hanteren we binnen het onderwijs in onderwijsteam 1-2-3 geen methode als leidraad. Er worden methodes als bronnenboek gebruikt voor lesideeën. De leerlingen leren spelenderwijs. Bij ieder thema staat rollenspel centraal. Tijdens ieder thema staat er een themahoek centraal waar de leerlingen zich kunnen uitleven met spel. De themahoek wisselt per thema. Zo kan er een hoek worden omgebouwd als kasteel waarin ridders en prinsessen het leven op het kasteel kunnen naspelen. De huishoek staat het hele jaar centraal. Dit is de basishoek voor rollenspel. De leerlingen kunnen hier het dagelijks leven naspelen. Van koken tot eten, tot verkleden en naar bed gaan.  

Wij werken met Blink Wereld in de onderwijsteams 4-5 en 6- 7-8. Dit is een methode die vakoverstijgend en groepsdoorbrekend natuuronderwijs, geschiedenis en aardrijkskunde aanbiedt met behulp van thema’s. De verwerking wordt in themaschriftjes gedaan door de leerlingen in het onderwijsteam 4-5 en in het onderwijsteam 6-7-8 wordt de verwerking digitaal gedaan. Het is een digitale interactieve lesmethode met thema’s die goed aansluiten bij de interesses van de leerlingen. Het thema wordt altijd gestart met een thema-opening en sluit na 5-6 weken af met een afsluiting. De leerlingen komen dan bijeen en het thema wordt geïntroduceerd door bijvoorbeeld een voorstelling, een verhaal of een filmpje.