Brede schoolactiviteiten De Sleutelbloem hecht grote waarde aan de kwaliteit van het onderwijs. Naast alle taal, -lees, -schrijf en rekenactiviteiten, besteedt de school ook tijd en aandacht aan de talenten en kwaliteiten van de leerlingen. De school biedt tijdens de lesdag en ook na de lesdag aandacht aan de technische, creatieve, culturele en sociaal-emotionele talenten van de leerlingen. De school vindt dit belangrijk om de leerlingen goed te kunnen laten ontwikkelen tot zelfstandige en autonome mensen in onze samenleving. 

Tijdens en na schooltijd worden er brede schoolactiviteiten aangeboden voor alle leeftijdsgroepen. In het onderwijsteam 1-2 en 3-4 krijgen de leerlingen alle activiteiten aangeboden. In het onderwijsteam 5-6 en 7-8 werken we met inschrijvingen. We vinden het belangrijk dat de leerlingen nieuwsgierig en gemotiveerd zijn. De leerlingen krijgen de ruimte om keuzes te maken. Vanuit de intrinsieke motivatie zien we dat de leerlingen betrokken en enthousiast zijn en aan het leren zijn.

Hieronder een overzicht van de activiteiten die tijdens en na schooltijd worden aangeboden.

Techniekonderwijs, elke maandag worden er technieklessen aangeboden door Thijs van der Pijl (Technisch College) voor de leerlingen van alle onderwijsteams.

Dans en/of Theaterlessen, elke vrijdag worden er dans en/of theaterlessen aangeboden door een externe vakdocent van Centrum voor de Kunsten voor de leerlingen van alle onderwijsteams.

Muziekonderwijs, elke dinsdag worden er muzieklessen aangeboden door Iris Steiner (Centrum voor de Kunsten) voor de leerlingen van alle onderwijsteams.

Beeldende vorming, elke maandag komt kunstenares Jacqueline Hoenselaar lessen geven in beeldende vorming.

Bewegingsonderwijs, elke woensdag worden de gymlessen voor onderwijsteams 3-4, 5-6 en 7-8 verzorgd door Lisa Wijte samen met de leerkrachten in de sporthal Kinheim.

Sport- en spelactiviteiten, na schooltijd kunnen de leerlingen gebruik maken van een uitgebreid sport-en spelprogramma. 

Rots en watertraining, onze gedragsspecialist Suzanne Allard geeft Rots en Watertrainingen op de woensdag tijdens schooltijd aan kleine groepen leerlingen. De samenstelling van de groepen verandert gedurende het schooljaar.

Typevaardigheid, de leerlingen van groep 7 kunnen hun typevaardigheid trainen en een diploma hiervoor behalen. Op woensdag na schooltijd kunnen de leerlingen bij Rowana Does oefenen met het programma Ticken.

EHBO, de leerlingen van het leerjaar 8 krijgen EHBO lessen tijdens schooltijd in het voorjaar aangeboden. De leerlingen krijgen een werkboek en kunnen een diploma hiervoor behalen. 

Schaken, de leerlingen van onderwijsteams 4, 5-6 en 7-8 krijgen na schooltijd schaaklessen op school aangeboden. 

Onderwijsteam 1-2 Onderwijsteam 3-4 Onderwijsteam 5-6 Onderwijsteam 7-8
Techniek

Dans
Theater
Beeldende Vorming
Muziek
Bewegingsonderwijs 
door de eigen leerkracht.

Techniek

Dans
Theater
Beeldende Vorming
Muziek
Bewegingsonderwijs
Rots en watertraining
Schooljudo
Schaken (leerjaar 4)

Techniek

Dans
Theater
Beeldende Vorming
Muziek
Bewegingsonderwijs
Rots en watertraining
Schooljudo
Schaken

Techniek

Dans
Theater
Beeldende Vorming
Muziek
Bewegingsonderwijs
Rots en watertraining
Schooljudo
Schaken
Typevaardigheid
EHBO