Ouder-schoolcontact

Informatiemiddag begin schooljaar
Algemene informatie wordt tijdens de informatiemiddagen gegeven. In het begin van het schooljaar organiseren de leerkrachten een informatiemiddag waar de ouders geïnformeerd worden over het onderwijs, de groepsafspraken en belangrijke zaken. De ouders ontvangen hiervoor een uitnodiging. 

Kijkmiddag
Elk schooljaar zal er vijf keer gedurende twee weken een kijkmoment worden georganiseerd door de kinderen voor de ouders/verzorgers. Tijdens een kijkmoment kan het kind laten zien wat hij/zij leert en welke ontwikkelingen het kind doormaakt. Tevens kunt u tijdens de kijkmomenten zien hoe het kind aan de verschillende thema's heeft gewerkt.

Oudergesprekken
Het schooljaar wordt gestart met het kennismakingsgesprek. In de derde week na de zomervakantie worden ouders in de middag uitgenodigd voor een gesprek. Dit gesprek heeft als doel dat ouders de leerkrachten infomeren over hun kind. Daarnaast maakt de leerkracht kennis met de ouders en kunnen er eventueel al bepaalde zaken worden gedeeld.

In november vindt het voortgangsgesprek plaats met de ouders/verzorgers en leerlingen van onderwijsteam 4-5 en 6-7-8 erbij. In dit gesprek wordt het portfolio en het ik- rapport besproken. Het gesprek gaat over de leerhouding van het kind, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de eerste resultaten van de methode gebonden toetsen. De gesprekken vinden in de middag plaats. In het onderwijsteam 1-2-3 heeft de leerkracht alleen het gesprek met de ouders.

In maart vindt het tweede voortgangsgesprek plaats met ouders en leerlingen vanaf onderwijsteam 1 t/m 8. Tijdens dit gesprek wordt er naast het portfolio, ook de resultaten van IEP of KIJK met u besproken. Deze gesprekken vinden in de middag plaats.

In juni vindt het derde en het laatste voortgangsgesprek plaats met ouders en leerlingen vanaf onderwijsteam 1 t/m 8. Tijdens dit gesprek wordt het portfolio en het ik- rapport besproken.

De website, Facebook, Instagram de app en school op de kaart
De school informeert ouders regelmatig met nieuwsberichten via de schoolapp, de website, Facebook/Instagram en persoonlijk contact.

De ouders van De Sleutelbloem kunnen op een snelle manier geïnformeerd worden via hun smartphone. De school heeft een ‘schoolapp’. Door deze Klasbord-ouderapp te installeren op de smartphone kunnen ouders snel de laatste berichten ontvangen en nalezen, de agenda van evenementen raadplegen, de nieuwsbrief ontvangen en lezen en gesprekken met de leerkrachten inplannen. De naam van de app is Klasbord-ouderapp.

Onze website www.desleutelbloem.nl wordt bezocht door zowel kinderen en ouders van de school. Ook nieuwe ouders die een school zoeken voor hun kind weten de school via het internet te vinden. De website geeft naast algemene informatie over de school ook informatie over de feesten en projecten op school.

Facebook wordt gebruikt om foto’s en toelichting te delen over de thematische activiteiten in het onderwijsteam, leuke activiteiten in de school en interessante nieuwtjes.  

Klasbord Ouderapp

Informeren gescheiden ouders
Scholen zijn verplicht om te rapporteren over de leervorderingen van leerlingen aan hun ouders, voogden of verzorgers. Na een scheiding worden beide ouders gelijkelijk behandeld door de school. De school neemt hiermee een neutrale positie in en handelt op basis van het protocol ‘Informeren gescheiden ouders’. Uitgangspunt van de school is dat de informatie zoveel mogelijk aan beide ouders op hetzelfde moment gegeven wordt, bijvoorbeeld tijdens informatieavonden en oudergesprekken.

Beide ouders worden uitgenodigd en de school gaat ervan uit dat beide ouders gezamenlijk bij de gesprekken aanwezig zijn. Wanneer dit niet mogelijk of wenselijk is, verwacht de school dat de ene ouder de andere ouder informeert over de ontwikkeling en vorderingen van hun kind. Alleen in uitzonderlijke gevallen informeert de school, op aanvraag, beide ouders afzonderlijk.

Wanneer ouders twee exemplaren van een rapport, schoolgids of ander document willen ontvangen, kunnen zij dit schriftelijk aanvragen bij de leerkracht of de directie. Algemene informatie is te verkrijgen via de website, de nieuwsbrief en de schoolgids.  

Van ouders wordt verwacht dat zij de school schriftelijk op de hoogte brengen van een echtscheiding. Ouders kunnen hierbij aangeven wie de eerstverantwoordelijke ouder wordt, waar het kind woont, hoe de omgang geregeld is en wie het eerste aanspreekpunt is in geval van ziekte.