De ouders van De Sleutelbloem kunnen op een snelle manier geïnformeerd worden via ‘schoolapp’. Door deze Schoolwapps 2.0-app te installeren op de smartphone kunnen ouders snel de laatste berichten ontvangen en nalezen, de agenda van evenementen raadplegen, de nieuwsbrief ontvangen en lezen en gesprekken met de leerkrachten inplannen. De naam van de app is Schoolwapps. 
Hieronder leest u de berichten die op Schoolwapps geplaatst zijn.
Vrijwillige ouderbijdrage

Beste ouders/verzorgers,


Het volgen van het onderwijsprogramma is in het basisonderwijs gratis, het wordt door de overheid betaald. Daarentegen bekostigt de overheid niet de feesten en activiteiten die gevierd worden in de school. Bijvoorbeeld Sinterklaas, sportdag, afscheidsavond enz. Hiervoor wordt er een ouderbijdrage gevraagd. De activiteitencommissie organiseert, in nauwe samenwerking met de leerkrachten, enkele feesten en activiteiten. De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks, door de MR vastgesteld. De MR kan u goed informeren over de besteding van de bijdrage per activiteit. De ouderbijdrage is een minimum bedrag, een hogere bijdrage is van harte welkom. 


Voor het schooljaar 2020-2021 is de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op € 42,50,-. ( 15,- voor de feestactiviteiten en 27,50 voor het schoolreisje). De directie verantwoordt de inkomsten en uitgaven uit de ouderbijdrage jaarlijks aan de MR. 


De incasso van de ouderbijdrage van € 15,- zal eind oktober plaatsvinden middels Wis Collect. U ontvangt hiervoor van Stichting Fedra een e-mail met een factuur en een link om online te betalen. De incasso van het schoolreisje (€ 27,50) zal pas volgend jaar plaatsvinden.


Met vriendelijke groet,

Barbara Abbenhuis

Administratie

Beslisboom: kan mijn kind wel of niet naar school?

Beste ouders/verzorgers,

In samenwerking met AJN Jeugdartsen Nederland is deze beslisboom ontwikkeld. Leerkrachten en ouders van het basisonderwijs kunnen deze gebruiken om te bepalen of een kind met een neusverkoudheid wel of niet naar school kan komen. Door het beantwoorden van de vragen, krijgt u een duidelijk antwoord: wel of niet naar school.

Ook kunt u lezen in welke gevallen u uw kind moet laten testen.

Zie bijlage.

Beslisboom
Bericht vanuit directie, maandag 28-09-20

Beste ouders en verzorgers,

Ik wil u hierbij informeren over de eerste schoolweken van dit schooljaar en wat er nog gaat komen.

Dit bericht verstuur ik vanuit huis, ik zit namelijk al vanaf vorige week dinsdag met verkoudheidsklachten thuis. We gaan hier heel strikt mee om, verkouden, keelpijn, benauwd en/of koorts, dan blijven we thuis. En dat betekent niet altijd dat we ook direct ziek zijn. We moeten thuisblijven, maar zijn thuis betrokken bij school en proberen de meeste afspraken en gesprekken online door te laten gaan.

Vanaf vorige week mag onderwijsgevend personeel met voorrang getest worden. En als voorbeeld, ik geef geen onderwijs en krijg dus geen voorrang bij het testen van corona. En dat maakt dat het soms lang kan duren voordat al het personeel weer terug is op school.

De afgelopen weken hebben we veel te maken gehad met afwezig personeel i.v.m. coronagerelateerde klachten. Desondanks is het nog maar 1 keer gebeurd dat we een groep een dag thuis moesten laten. Het onderwijssysteem waar we al twee jaar mee werken, blijkt ook een oplossing te zijn wanneer personeel afwezig of ziek is. We verzorgen binnen het onderwijsteam samen het onderwijs en kunnen gemakkelijk schuiven binnen de groepen.Elke dag hebben we wel iemand extra in het onderwijsteam, wat maakt dat we goed intern gaten in de bezetting kunnen oplossen.

We houden er zeker rekening mee, dat dit niet altijd gaat lukken. Dus zo kan het dus wel eens voorkomen dat een groep thuis moet blijven. Ook zijn we achter de schermen in de bovenbouwgroepen veel bezig met onlineonderwijs. Dit hebben we niet geheel stopgezet nadat we na de lockdown weer zijn opgestart in mei. De leerlingen hebben vaardigheden opgedaan die we zeker willen vasthouden. Dus daar blijven we aandacht aan geven.

We missen ouders zeker in de school. U kunt niet zien wat we allemaal in het gebouw aan het doen zijn.We zijn verdergegaan met de inrichting van het gebouw. Het onderwijsteam 3-4 heeft na de zomervakantie nieuw meubilair gekregen. Het kantoor van de directeur wordt vernieuwd en er komt een grote techniekkast voor alle materialen van onze techniekmeester Thijs.

De herfstvakantie komt eraan. En dat betekent dat nu ook de gangen een nieuw plafond krijgen, nog een grote klus waar het schoolgebouw echt van opknapt.

Voor de zomervakantie zijn we gestart met een werkgroep leerkrachten en directie om in gesprek te gaan over het schoolplein. We hebben een landschapsarchitect gevraagd een tekening te maken van ons schoolplein en daarin alle plannen te verwerken. We gaan voor een groener plein vol met spelsituaties voor alle leeftijden. Een schoolplein geschikt voor onze leerlingen tijdens schooltijd, maar ook een plein waar na schooltijd (school)kinderen uit de buurt elkaar kunnen ontmoeten en kunnen spelen. Na de herfstvakantie staat de volgende afspraak gepland en zien we de eerste schetsen. Ik ga u zeker op de hoogte houden van de plannen. Wordt vervolgd.

We hebben een start gemaakt met onze brede schoolactiviteiten. Schaken en typen (typecursus voor leerjaar 7) zijn weer opgestart. We zijn daarnaast in gesprek om na schooltijd schooljudo, dans en muzieklessen aan te bieden. Binnenkort komt Mad Science weer langs voor een gastles in de midden- en bovenbouwgroepen. Het is daarna mogelijk om een workshop van 6 lessen te volgen (tegen betaling). Ook hebben we gesprekken met de buurtsportcoach en cultuurcoach om na schooltijd sport- en cultuurworkshops aan te bieden. U wordt hierover geïnformeerd via schoolwapps als wij weer nieuwe activiteiten kunnen aanbieden.

Na de herfstvakantie maken we een start met het organiseren van alle feestelijke activiteiten op school zoals Sint-Maarten, Sinterklaas en Kerstmis. En helaas zal ook dit anders georganiseerd gaan worden i.v.m. corona. De kinderen maken allemaal een lampion en nemen deze mee naar huis. Sinterklaas gaat zeker komen met zijn pieten. Alleen zal de ontvangst niet op het schoolplein zijn dit schooljaar. Vrijdag 4 december vieren we het Sinterklaasfeest op school. U wordt door de Sinterklaascommissie hier verder over geïnformeerd. De kerstcommissie zorgt dit schooljaar weer voor een prachtige versiering in de school. Het kerstdiner in de avond vervalt dit schooljaar. We vieren kerst dit schooljaar alleen maar onder schooltijd. We gaan er samen zeker een paar gezellige feesten van maken en zorgen ervoor dat de kinderen het met elkaar fijn hebben.

De reden dat we de feesten dit schooljaar anders organiseren heeft te maken met de hoeveelheid ouders die betrokken zijn. Niet alleen bij de organisatie, maar ook bij het brengen en halen van de kinderen. Als school hebben we hier rekening mee te houden en moeten we de 1,5 meter afstandsregel bewaken.

Ik heb u in deze brief geïnformeerd over verschillende zaken. De organisatie op school bij afwezigheid van personeel, vernieuwingen in het gebouw, de plannen voor een nieuw schoolplein, brede schoolactiviteiten en de feestelijke activiteiten die dit schooljaar anders worden georganiseerd.

Blijf gezond! We doen het echt samen, ook dit schooljaar. En daar ben ik trots op. Bedankt ouders van onze kinderen.

Met vriendelijke groet,

Angelique de Vries

Directeur

Ga wijs op reis!

Beste ouders/verzorgers, 

De herfstvakantie staat bijna voor de deur. Graag wil ik u informeren over het afreizen naar oranje/rode gebieden tijdens de herfstvakantie. Wanneer u afreist naar een gebied dat oranje/rood is of wordt tijdens uw verblijf, geldt bij terugkeer dat u, volgens de richtlijnen van het RIVM, 10 dagen in thuisquarantaine moet. U kunt reisadvies over uw bestemming vinden op: https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen  

Voor kinderen tot en met 12 jaar geldt niet dat zij in thuisquarantaine hoeven. Uw kind mag dus gewoon naar school, tenzij het corona gerelateerde klachten heeft. In dat geval verwacht school dat u ons hierover informeert zoals u dit gewend bent wanneer u uw kind ziekmeldt.  

Omdat uw kind gewoon naar school mag, maar u in thuisquarantaine moet blijven volgens het RIVM, wil ik u vragen voor vertrek al na te denken over hoe u het halen en brengen van uw kind kunt organiseren.  

School wil u graag adviseren; ga wijs op reis! Een goede voorbereiding is het halve werk. Zo kunt u achteraf niet voor verassingen komen te staan. 

Met vriendelijke groet, 


Melanie Clots 

Directeur basisschool De Sleutelbloem 

Nieuwsbrief GGD coronabeleid basisscholen

Beste ouders/verzorgers,

Bijgevoegd vinden jullie de corona nieuwsbrief waarin het aangepaste beleid voor kinderen op de basisschool wordt toegelicht.

Mochten er vragen zijn, neem dan s.v.p. contact met ons op. Onze contactgegevens staan in de nieuwsbrief. Bij voorbaat dank voor de medewerking,

Met vriendelijke groet,

GGD Kennemerland

GGD Kennemerland Corona nieuwsbrief 23 september 2020 over kinderen op basisschool
Schaakles op de Sleutelbloem

Op maandag en woensdag krijgt een groep kinderen schaakles van meester Bart-Piet. Ze hebben nu 2 lessen gehad en weten al heel goed welk schaakstuk wat mag: alleen rechte lijnen, alleen diagonaal, 1 stap of meer. Ze hebben er veel plezier in.

Nieuwe leerkrachten stellen zich voor

Even voorstellen

Even voorstellen
Schaken op school

Het schaken op school gaat weer van start! Vanaf het leerjaar 4 ontvangen de kinderen een flyer met daarop een inschrijfstrookje. 

Als uw kind mee wil doen met schaken kan het zich voor vrijdag 11-09 inschrijven middels het inschrijfstrookje op de flyer en €10,- bij Barbara (administratie). 

Mocht uw kind zich vorig jaar hebben ingeschreven mag het kosteloos aansluiten. Wel is het noodzakelijk dat het inschrijfstrookje wordt ingeleverd. U kunt daarop vermelden dat uw kind vorig jaar betaald heeft. 

Schaken poster 2020
Nieuwsbrief GGD over corona

Beste ouders/verzorgers,

Uit de COVID-19 gerelateerde vragen welke de GGD ontvangt, blijkt dat er een behoefte is bij ouders om gericht informatie te ontvangen, welke voor hun kind van toepassing is.

In de bijlage vindt u de nieuwsbrief van de GGD.

GGD Kennemerland Corona nieuwsbrief voor ouders van kinderen op de basisschool 7 sep 2020
Het jeugdteam van de Sleutelbloem

Beste ouders en verzorgers, 

Vanaf woensdag 2 september is het jeugdteam van De Sleutelbloem zichtbaar op het schoolplein of in het directiekantoor tussen 8.30 en 9.00 uur. 

Het jeugdteam van De Sleutelbloem bestaat professionals vanuit de GGD, CJG, het Sociaal Team, de leerplichtambtenaar, de schoolmaatschappelijk werkster en onze consulent van het Passend Onderwijs IJmond. 

Elke week is er een professional aanwezig van het jeugdteam samen met Femke Van Oppen, de zorgcoördinator van onze school.

Zij zijn beschikbaar voor vragen en het maken van een afspraak. 

Mocht u hierover nog vragen hebben, dan kunt u terecht bij Femke Van Oppen. 

Met vriendelijke groet, 

Het Zorgteam van De Sleutelbloem 

24 januari 2020
Schoolwapps
De school heeft een ‘schoolapp’
Lees meer
24 januari 2020
Thuiswerken tijdens coronacrisis
Thuiswerken tijden corona
Lees meer
24 januari 2020
Studiedagen
Studiedagen
Lees meer
Sleutelplein