Vakantierooster schooljaar 2023-2024

Herfstvakantie
21 oktober 2023 t/m 29 oktober 2023

Kerstvakantie
23 december 2023 t/m 7 januari 2024

Voorjaarsvakantie
17 februari 2024 t/m 25 februari 2024

Goede Vrijdag en Pasen
29 maart 2024 t/m 1 april 2024

Koningsdag
27 april 2024

Meivakantie incl. Hemelvaart
27 april 2024 t/m 12 mei 2024

2e Pinksterdag
20 mei 2024

Zomervakantie
19 juli 2024 t/m 1 september 2024

De studiedagen:

Maandag 4-09-2023 (eerste dag na de zomervakantie)
Woensdag 4-10-2023
Maandag 30-10-2023 (na de herfstvakantie)
Vrijdag 17-11-2023
Donderdag 15-2-2024 (voor de voorjaarsvakantie)
Vrijdag 16-2-2024 (voor de voorjaarsvakantie)
Maandag 11-3-2024
Dinsdag 9-04 2024 (Suikerfeest)
Woensdag 22-5-2024

Deze studiedagen liggen in principe vast, maar kunnen wegens omstandigheden gewijzigd worden.