Het team van de Sleutelbloem houdt zich bezig met Kanjertraining. Er zijn materialen aangeschaft voor in de klas om met de kinderen mee te werken. 

De Kanjertraining is bedoeld voor kinderen die thuis en/of op school 'niet lekker in hun vel zitten'. Het belangrijkste doel van de Kanjertraining is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. Als gevolg hiervan heeft het kind minder last van sociale stress. Ook op langere termijn is dit effect merkbaar.

Het blijkt dat veel kinderen na het volgen van de Kanjertraining zich beter kunnen concentreren op school en betere leerresultaten behalen. De verklaring hiervoor is eenvoudig. De Kanjertraining geeft kinderen handvatten in sociale situaties, waardoor er tijd en energie vrijkomt.

Het succes van de Kanjertraining is onder meer gelegen in de deelname van de ouders. Het concept is door de Kanjertrainers ontwikkeld en uniek in Nederland.

De Kanjertraining is een training met een heldere aanpak die zeer goed aansluit bij de doelstellingen van het onderwijs en de belevingswereld van het kind. Daarnaast ondersteunt de Kanjertraining algemene opvoedingsnormen. De uitgangspunten van de Kanjertraining worden gewaardeerd door ouders. Het is van belang ouders te betrekken bij het pedagogisch klimaat op school. Dat kan leiden tot diepgaande gesprekken met ouders waarin thema's aan de orde komen die besproken worden binnen de training voor de leerkrachten.

Deze thema's werden inhoudelijk uitgewerkt en in een logisch verband gezet binnen de Kanjertrainingen.

 • Jezelf voorstellen/jezelf presenteren.
 • Iets aardigs zeggen en met een compliment weten om te gaan.
 • Met gevoelens van jezelf en met de gevoelens van de ander weten om te gaan.
 • Ja en nee kunnen zeggen. JA als je iets prettig vindt, en NEE als je iets vervelend vindt.
 • Je mening vertellen (maar niet altijd).
 • Een ander durven vertrouwen en te vertrouwen zijn.
 • Samenwerken.
 • Vriendschappen. Wat zijn goede vrienden, hoe onderhoud je een vriendschap, hoe raak je vrienden kwijt.
 • De kunst van vragen stellen/belangstelling tonen. Probeer een ander te begrijpen.
 • Kritiek durven en kunnen geven.
 • Kritiek weten te ontvangen en je voordeel ermee doen.
 • De kunst van antwoord geven/vertellen. Laat je begrijpen door een ander.
 • Zelfvertrouwen, zelfrespect, trots zijn.
 • Leren stoppen met treiteren.
 • Uit slachtofferrol stappen en het heft in eigen handen nemen.
opdrachten
werkende kinderen