Er zijn leerkrachten gespecialiseerd in het de omgang met dyslexie, in het omgaan met leerlingen die opvallend gedrag vertonen en in het ondersteunen van kinderen bij geconstateerde leerproblemen.

 foto team sleutelbloem 16 17

Het team bestaat uit:
- Groepsleerkrachten, onder wie

  • een dyslexiespecialist
  • een gedragsspecialist
  • onder- en midden/bovenbouwcoördinator
  • een cultuurcoördinator
  • een taalcoördinator
  • twee leescoördinatoren

- een zorgcoördinator
- een administratief medewerker
- stagiaires
- een conciërge
- leerkrachten voor remedial teaching (tutor)
- medewerkster schoolmaatschappelijk werk
- een directeur