De Sleutelbloem, “waar ontwikkeling spreekt!”

De Sleutelbloem is een katholieke basisschool die ligt in de woonwijk Overbos in Beverwijk. Onze school heeft ruim 300 leerlingen die zijn verdeeld over 14 groepen. Alle groepen zijn gevestigd in één gebouw. Ook peuterspeelzaal Calimero heeft in ons gebouw een plek.


Ouders en de school

De Sleutelbloem is een katholieke school met duidelijke waarden en normen. Het is belangrijk dat er aandacht voor elkaar is. Het team van De Sleutelbloem wil graag bijdragen aan de ontwikkeling van uw kind. De school ziet het als haar belangrijkste taak om de kinderen vanuit een talige omgeving een stevige basis mee te geven voor hun toekomst in de maatschappij. 
Ouders worden zoveel mogelijk bij school betrokken. Wij delen samen met u hetzelfde belang, namelijk een optimale ontwikkeling voor uw kind op sociaal-, emotioneel- en leergebied.

GIP – Groeps- en individueel gericht werken

Op school werken we met het zogenaamde GIP model. Dit is een werkwijze waarbij de leerkracht op structurele wijze omgaat met verschillen tussen leerlingen. GIP betekent: Groeps- en Individueel gericht Pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht. Dit model brengt een doorgaande lijn aan in de klassenorganisatie van groep 1 t/m 8 met meer mogelijkheden voor differentiatie van de instructie en beter pedagogisch handelen in de klas.

Zorg

De Sleutelbloem werkt met een jaarklassensysteem, dat wil zeggen dat kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd bij elkaar in één groep zitten. Alle kinderen krijgen binnen de groep op drie niveaus dezelfde lesstof aangeboden. Dit betekent dat zowel de leerling die meer leerstof aankan het juiste aanbod krijgt, als ook de leerling die meer tijd nodig heeft om de lesstof te begrijpen.
Het doel van het onderwijsaanbod is het kind zó te begeleiden, dat aan het einde van de basisschool die vorm van Voortgezet Onderwijs kan worden gekozen, welke het beste past bij de mogelijkheden, aanleg en interesses van het kind.

Computeronderwijs

De kinderen werken regelmatig op de computers met ontwikkelingsprogramma's en extra oefenprogramma's voor de reguliere vakken. In iedree klas staan er computers.
De school heeft ook een computerruimte, waardoor grotere groepen kinderen gelijktijdig aan het werk kunnen op de computer. Daarnaast hebben alle groepen de beschikking over een digitaal schoolbord. Hierdoor kan interactief lesgegeven worden.

Op dit moment is een projectteam bezig om het gebruik van computers/laptops te bevorderen. De verwachting is datin de eerste maanden van 2017 er 30 notebooks worden toegevoegd worden aan het computeronderwijs binnen De Sleutelbloem. Het vergroten van computeronderwijs is een speerpunt voor de aankomende jaren.

 

schoolplein
schoolplein