Ouderraad wordt activiteitencommissie

Vanaf het schooljaar 2018-2019 starten we met een activiteitencommissie in plaats van een ouderraad. De medezeggenschapsraad (MR) heeft ingestemd met de wijziging van ouderraad naar activiteitencommissie. Een activiteitencommissie bestaat uit verschillende commissies en heeft elk een eigen voorzitter. Tijdens een overleg met een commissie gaan ouders en leerkrachten in gesprek om een activiteit te organiseren. Dit overleg kan in de middag of in de avond plaatsvinden.

Volgend schooljaar start de activiteitencommissie met een startbijeenkomst in september 2018. De ouders van de school worden uitgenodigd om zich aan te sluiten bij een commissie. Tijdens deze startbijeenkomst kunnen de ouders kiezen voor een activiteit. De ouders en leerkrachten zullen samen de activiteit voorbereiden en organiseren.

De activiteitencommissie organiseert samen met ouders en leerkrachten verschillende activiteiten, die buiten het reguliere onderwijs en buiten het reguliere schoolbudget vallen. Dit zijn feestelijke activiteiten, zoals Sinterklaas en Kerst, Pasen, de sportdag, het zomerfeest, de avondvierdaagse en de schoolfotograaf.

De school kan niet zonder de hulp van de ouders. Tijdens de informatieavond in september 2018 worden alle ouders gevraagd, om de school en/of de groep te ondersteunen bij activiteiten zoals het luizenpluizen.

De inning van de vrijwillige bijdrage zal gedaan worden door de administratie in plaats van ouders van de ouderraad. De inning van de vrijwillige ouderbijdrage gebeurt digitaal. De commissies maken samen de begroting voor de activiteiten en de MR controleert en stemt in met de begroting

opdrachten
werkende kinderen