Voor het eerst naar school

Wanneer uw kind voor het eerst naar school gaat leest u hieronder wat u kunt verwachten.

Aanmelding en toelating

U kunt uw kind het hele jaar door aanmelden. Hiervoor kunt u het aanmeldformulier op deze site gebruiken. Bij het aanmelden hoort ook een kennismakingsgesprek waarin u uw vragen kunt stellen. Tijdens het informatiegesprek wordt verteld over de werkwijze van de school en het bezoek wordt afgerond met een rondleiding. Voor het aanvragen van een kennismakingsgesprek kunt u bellen naar 0251 223840.

Na de aanmelding

Zes weken voor de vierde verjaardag van uw kind ontvangt u het welkomstpakket. Hierin vindt u een kaartje voor onze nieuwe leerling, een entreeformulier en het toestemmingsformulier, de nieuwste schoolgids, de brochure “Leerplicht en rechten op onderwijs” van de gemeente Beverwijk, het aanmeldformulier voor schoolmelk, een beschrijving van de overblijfmogelijkheden en een folder over de voor- en naschoolse opvang.

Op het kaartje voor uw kind staat de groep waarin uw kind geplaatst is en de naam en het telefoonnummer van de leerkracht. U belt haar om af te spreken op welke dagen uw kind komt wennen. In totaal mag uw kind voor de vierde verjaardag vijf keer komen wennen.

De eerste schooldag

Sommige kinderen kijken er al tijden naar uit. Voor het eerst naar school! Toch kan de eerste schooldag voor de kinderen, maar ook voor de ouders, best een beetje emotioneel zijn. Dat is normaal. Ook kan uw kind aan het begin erg moe zijn van alle nieuwe indrukken. Wanneer het nodig is, kan er besloten worden uw kind een dagdeel thuis te houden.

computer
klas