2018-02-09

Vandaag hebben we kunnen kijken naar de live opening van de Olympische spelen. De vergaarde kennis van de afgelopen weken zorgde ervoor dat we al heel veel van het land wisten en precies begrepen hoe de ceremonie verliep.

Het mooiste moment was het ontsteken van het vuur....wat dan ook met een groot applaus door de kinderen werd beloond. Onze eigen vlammen flakkeren inmiddels ook ion de klas en de olympische kleuren nemen steeds meer de groep over. 

Volgende week gaan we nog verder met het uitwerken van onze onderzoeksvragen. En ook hier zijn de kinderen heel enthousiast mee bezig. Er worden posters ontworpen , schansen gemaakt , proefjes gedaan en onderzoeken uitgevoerd in boeken en op internet. Kortom...als het binnenkort kijkmiddag is kunt u behalve dat u heel veel kunt zien in onze klas ook heel veel dingen aan de kinderen vragen. Zij zijn straks zeer deskundig op dit gebied.

In de klas loopt inmiddels een poule wie het juiste aantal medailles kan voorspellen....

Wij gaan het voor u bijhouden en zijn zeer nieuwsgierig. 
Hoeveel medailles denkt u dat onze Oranje Equipe binnen zal halen ????